Allegro 2

 
Tanken är att denna allegro äntligen ska sitta till nästa balettlektion. Dags att öva helt enkelt för långsamt går det inte..